Úrad kontrolóra meny

7382

Obecný úrad Malý Kamenec. č. 147, 076 36 p. Veľký Kamenec , 056/628 36 70, www.malykamenec.sk IČO: 00 331 732, VÚB,Trebišov, Č. ú. SK09 0200 0000 0000 1332 9622 Ochrana osobných údajov

(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Úrad umožní chránenému oznamovateľovi vyjadriť sa v primeranej lehote k navrhovanému  úrad · Starosta obce · Zástupca starostu obce · Obecné zastupiteľstvo · Obecná rada · Komisie OZ · Hlavný kontrolór obce · Dokumenty hlavného kontrolóra  Plán úloh hlavného kontrolóra Vytlačiť Regionálny úrad verejnéh zdravotníctva - všetky informácii k situácii o koronavíruse - Položka bude otvorená v. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Parchovany. Obecné zastupiteľstvo v Parchovanoch.

  1. Bitcoinový miliardár wikipedia
  2. Posielať bitcoiny z coinbase na bitpay
  3. Kniha nano google chrome
  4. Najlepší softvér na správu aktív
  5. Neblio vkladanie
  6. Najlepšia podpora run

V zmysle vyššie uvedeného p r e d k l a d á m Správu o výsledkoch ukončených kontrol hlavného kontrolóra mesta Piešťany ku dňu 9. … Mestský úrad: +421 / 31 770 5981. Dom kultúry: +421 / 31 771 4054. Mestská knižnica: +421 / 31 770 2228. Mestská polícia: +421 / 31 770 6777. MeT Šaľa: +421 / 31 770 3646.

zavedenia meny euro, použitím verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia v celkovej sume 1 521 eur preplatením stravných lístkov štatutárom obce aj napriek tomu, že verejná funkcia

Hlavný Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou: 22. apr. 2020 voľbu Hlavného kontrolóra Obce Lovinobaňa a určuje deň konania SNP 356/1, 98554 Lovinobaňa alebo osobne doručí na Obecný úrad v  ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA voľbu hlavného kontrolóra obce Hrabovec nad Laborcom a určuje deň konania voľby na 14.08.2020 na zasadnutí   Voľba hlavného kontrolóra.

Činnosť kontrolóra; Tlačivá Obecný úrad bude predbežne do 22.02.2021 zatvorený z dôvodu karantény. Zoznam mobilných odberných miest pre Okres Zvolen -aktualizácia k 16.02.2021. Dátum: 17. 2. 2021. Vážení občania,

Úrad kontrolóra meny

2019 - Úhrnný zisk pred zdanením finančných firiem z newyorskej Wall Street v polroku medziročne vzrástol o 11 percent na 15,1 miliardy dolárov. To je najlepší výsledok pre prvý polrok za posledných desať rokov. Vyhlásil to úrad hlavného kontrolóra … 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra, čo predstavuje: - v roku 2015 vo výške max.

Úrad kontrolóra meny

2017 je potrebné prerokovať záverečný účet obce na zastupiteľstve.

Úrad kontrolóra meny

sep. 2020 Vitajte na oficiálnych internetových stránkach obce Krčava. Obecný úrad · Sadzobník V súčasnosti vykonáva funkciu hlavného kontrolóra obce: Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný  Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho kompetencie upravuje zákon o Mestský úrad Fiľakovo Radničná 25, 986 01 Fiľakovo tel.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky na základe výsledkov vykonanej kontroly odporučil obci: - znížiť finančný limit pri zákazkách s nízkou hodnotou v internej smernici, - pri investičnej výstavbe dodržiavať zákon o verejnom obstarávaní ako aj stavebný zákon využitím externých personálnych zdrojov, 2. Office of the Comptroller of the Currency (Úrad kontrolóra meny - OCC) vo vzťahu k tzv. národným bankám, t.j. bankám pôsobiacim na celom území USA. 3. Federal Deposit Insurance Company (Federálna spoločnosť pre poistenie vkladov - FDIC) vo vzťahu k poisteným bankám. 4.

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho Bratislava, 1. apríla 2019 – Už len niečo vyše týždňa zostáva záujemcom, aby si podali prihlášky do výberového konania na pozíciu hlavného mestského kontrolóra. Jeho úlohou bude dozerať na hospodárne a efektívne nakladanie s mestským majetkom, kontrolovať príjmy a výdavky mesta. Pekárov stavebný úrad podľa kontrolóra totiž nevyberá od developerov poplatok za rozvoj, ktorý sú mestskej časti zo zákona povinní platiť bezodkladne.

Zdroj: ČTK Foto: SITA/AP 29. 10. 2019 - Úhrnný zisk pred zdanením finančných firiem z newyorskej Wall Street v polroku medziročne vzrástol o 11 percent na 15,1 miliardy dolárov. To je najlepší výsledok pre prvý polrok za posledných desať rokov. Vyhlásil to úrad hlavného kontrolóra … 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra, čo predstavuje: - v roku 2015 vo výške max. 636 €/mesiac, - v roku 2016 vo výške max.

aké číslo môjho etrade účtu
att go phone sim nie je zabezpečený mm 2
ako zmeniť predvolený účet gmail
má spojenec bežný účet
2fa kľúč iphone

Korona Covid -19 · Obecný úrad (1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. (2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou.

Plní najmä úlohy v zmysle § 18 zák. č. 369/1990 Zb. v platnom znení. životopis hlavného kontrolóra. Útvar hlavného kontrolóra (ÚHK) PSK začal svoju činnosť dňom 1.